Protocol COVID-19

Protocols curs 2020-2021

Mesures de prevenció i control davant del COVID

  • Higiene i desinfecció dels espais comuns.
  • Neteja de mans amb gel o sabó abans d’accedir a l’aula.
  • Es prendrà la temperatura abans d’accedir a l’aula a cada alumne.
  • Distància interpersonal durant les sessions.
  • Hi ha instruments amb els que no es pot dur la mascareta tals com, vents o cant.
  • L’aula es ventilarà i desinfectarà després de cada classe.
  • En cas positiu, l’alumne en qüestió i les persones que hi hagin estat en contacte faran una quarantena de 15 dies.
  • En el cas que el professorat estigui de quarantena, sempre que les condicions de salut ho permetin, es donaran les classes online o bé es donarà feina a l’alumne perquè aquest estudï a distància.

Privacy Preference Center